Badanie kierowców zawodowych

Przed przystąpieniem do badania psychotechnicznego, zwłaszcza, jeśli jest to Twoje pierwsze takie badanie, z pewnością zastanawiasz się czym są „psychotesty” i na czym polegają?  Podczas badania psychotechnicznego wykonujesz różne testy psychologiczne. Niektóre z nich to „pytania i odpowiedzi” Te testy badają osobowość. Wypełniasz kwestionariusze, odpowiadasz na różne pytania. To naprawdę nic trudnego. Są też testy „logiczne” Kierowcy nazywają je „książeczka” albo „obrazki”. Trzeba dopasować fragmenty wycięte z większej całości. Wybieramy te, które logicznie pasują do innych. Pierwsze zadania są tak dobrane żeby łatwo zrozumieć o co chodzi w następnych. Psycholog tłumaczy, wyjaśnia, pomaga jeśli trzeba. Przechodzisz też badanie na sprzętach aparaturowych. Trzeba na przykład szybko naciskać przycisk w odpowiedzi na światło lub dźwięk. Albo naciskać przyciski palcami, tam gdzie zapalają się światełka. Na koniec rozmawiasz dłużej z psychologiem, który pyta o doświadczenie, pracę, zdrowie. Potem omawia z Tobą wyniki. Na koniec otrzymujesz orzeczenie psychologiczne.

Badania psychotechniczne polegają  w szczególności na  ocenie:

1)   cech osobowości;– są to testy papierowe oceniające osobowość kierowcy
2)   sprawności intelektualnej;- standardowym jest tutaj test Ravena, sprawdzający  inteligencję badanego [dlatego ważne jest aby przyjść wypoczętym]
3)   sprawności psychofizycznej – wykonywanych na aparatach sprawdzających czas reakcji. W dużym skrócie, polega to na jak najszybszej reakcji na bodziec dźwiękowy lub świetlny i naciśnięciu właściwego przycisku na aparacie.
  • Kierowców obowiązują również badania wzroku w ciemni oraz na stereometrze[dlatego bardzo ważne jest zabranie okularów]
Badanie psychotechniczne kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego, podbitego właściwą pieczątką, od którego przysługuje odwołanie.
Oczywiście ta strona nie odpowiada w szczegółach „Na czym polegają badania psychotechniczne ?”
  • Psycholog uprawniony może użyć różnych zestawów testów i metod badania – ale w zakresie określonym przez wspomnianą wcześniej Metodykę Badań Psychologicznych Kierowców.
Większość badań psychologicznych jest wykonywanych na podstawie skierowania np od pracodawcy, policji lub lekarza.

Każde badanie psychologiczne rozpoczyna się rejestracją i wywiadem z osobą badaną. Psycholog pyta o stan zdrowia, doświadczenia w prowadzeniu pojazdów, obecną sytuację życiową oraz w zależności od stanowiska na jakie przeprowadzone jest badanie zadaje dodatkowe pytania.

Do badania psycholog wykorzystuje obserwację psychologiczną, kwestionariusze, testy psychologiczne, aparaturę do badań m.in. do badania czasu reakcji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Po badaniu psycholog omawia uzyskane wyniki i wydaje stosowne orzeczenie psychologiczne.

Otrzymałeś negatywną opinię? Na odwołanie się od orzeczenia psychologicznego masz 14 dni od momentu jego wystawienia. Musisz przygotować pismo, które dostarczysz do (odpowiedniego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Jeśli tego nie zrobisz, ponowne badania możesz przeprowadzić dopiero za rok.

POLECAMY

Oferta specjalna na przewóz maszyn lub transport z załadunkiem i wyładunkiem albo też częściowa lub kompleksowa usługa transportu HDS. Szczegóły na stronie http://transport-pm.pl .