Według nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia podmioty medyczne będą mogły prowadzić dokumentację medyczną pacjentów w formie papierowej do końca lipca 2017 r. Już teraz jednak wiele placówek i gabinetów korzysta z dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej jest częścią systemu informatyzacji ochrony zdrowia. Zakłada on również wprowadzenie elektronicznych…